Title Image

بوش چکش هیدرولیکی

پارسیان محور جاوید / بوش چکش هیدرولیکی
بوش چکش های هیدرولیکی

 

 

بوش چکش هیدرولیکی

 

 

 

در چکش های هیدرولیکی از چند نوع بوش استفاده شده است که هر کدام وظیفه و کارایی خاصی دارند.

 

 

بوش لبه دار : 

بوش لبه دار معمولا در چکش هایی با باکس باز استفاده میشود و برای اینکه قسمت پایینی سندان با اشیاء خارجی برخورد کمتری داشته باشد استفاده میکنند.

 

 

بوش بدون لبه : 

بوش بدون لبه نوع دیگری از بوش های انتهای سندان است که معمولا در چکش های باکس بسته استفاده میشود و به همین دلیل قطر و ارتفاع کمتری نسبت به بوش های لبه دار دارند. این نوع بوش ها در چکش های سوسان به چند دسته تقسیم میشوند برای مثال بوش بدون لبه بلند که در چکش های سری جدید سوسان استفاده میشوند و تقریبا دو سوم بوش هم تا انتهای کاور ادامه دارد.

 

 

بوش داخلی چکش هیدرولیکی یا بوش بالا:

معمولا بوش داخلی سندان چکش های هیدرولیکی از یک یا دو قسمت تشکیل شده که قسمت پایین رینگ بوش و قسمت بال توقه نام دارد.

بر خلاف تصورات بوش قسمت بالای سندان نسبت به بوش انتهای سندان چکش هیدرولیکی نقش مهمتری دارد به دلیل اینکه هم نقش نگهدارنده قلم در زمان بروز مشکل در قطعاتی مانند پین کتابی و یا زمانی که قلم استاندارد نباشد و یا دچار مشکل شده باشد بوش سمت بالای سندان وظیفه استپ کردن قلم برای ورود بیش از اندازه به داخل سندان را دارد.

معمولا بوش قسمت بالای سندان چکش هیدرولیکی از متریال mo 40 ساخته میشود و در برخی موارد هم  از متریال vcn150 ساخته میشود. از متریال vcn 150 در چکش هایی که بوش بالایی سندان کوچک است و چکش هیدرولیکی از قدرت، وزن و تخریب زیادی برخوردار است که معمولا احتمال شکستن بوش قسمت بالا زیاد بوده و ممکن است به اجزای داخلی چکش هیدرولیکی آسیب بزند.

 

 

بوش ریتینر :

بوش ریتینر در قسمت بالایی چکش هیدرولیکی است که وظیفه تفکیک گاز بک هد از سیلندر چکش هیدرولیکی را دارد.

 

 

بوش براکت :

بوش براکت که در هر چکش هیدرولیکی به طور معمول 4 عدد میباشد وظیفه در قسمت بالای براکت چکش  هیدرولیکی است که از این بوش برای تلورانس گیری قطر و طول پین های بیل مکانیکی استفاده میشود که باید به طور استاندارد از متریال فولاد بدون عملیات حرارتی در ساخت این بوش استفاده شود که در زمان سایش از سایش پین بیل مکانیکی یا براکت جلوگیری کند.

بوش چکش های هیدرولیکی

انواع بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور )

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور ) سوسان SOOSAN

 

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور ) سوسان اس بی 30 (SOOSAN SB30)

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور ) سوسان اس بی 35 (SOOSAN SB35)

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور ) سوسان اس بی 40 (SOOSAN SB40)

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور ) سوسان اس بی 50 (SOOSAN SB50)

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور ) سوسان اس بی 60 (SOOSAN SB70)

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور ) سوسان اس بی 70 (SOOSAN SB70)

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور ) سوسان اس بی 81 (SOOSAN SB81)

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور ) سوسان اس بی 100 (SOOSAN SB100)

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور ) سوسان اس بی 121 (SOOSAN SB121)

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور ) سوسان اس بی 130 (SOOSAN SB130)

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور ) سوسان اس بی 140 (SOOSAN SB140)

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور ) سوسان اس بی 151 (SOOSAN SB151)

 

 

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور ) ام اس بی ( MSB )

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور ) ام اس بی 50 ( MSB 50 )

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور ) ام اس بی 100 ( MSB 100 )

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور ) ام اس بی 120 ( MSB 120 )

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور ) ام اس بی 150 ( MSB 150 )

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور ) ام اس بی 180 ( MSB 180 )

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور ) ام اس بی 200 ( MSB 200 )

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور ) ام اس بی 250 ( MSB 250 )

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور ) ام اس بی 300 ( MSB 300 )

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور ) ام اس بی 400 ( MSB 400 )

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور ) MSB MS 30 AT

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور ) MSB MS 35 AT

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور ) MSB MS 45 AT

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور ) MSB MS 600 H

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور ) MSB MS 700 H

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور ) MSB MS 800 H

 

 

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور ) فورکاوا ( FURKAWA )

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور ) فورکاوا اف 19 ( FURKAWA F19 )

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور ) فورکاوا اف 22 ( FURKAWA F22 )

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور ) فورکاوا اف 27 ( FURKAWA F27 )

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور ) فورکاوا اف 35 ( FURKAWA F35 )

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور ) فورکاوا اف 45 ( FURKAWA F45 )

 

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور ) دمو ( DAEMO )

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور ) دمو بی 180 ( DAEMO B 180 )

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور ) دمو بی 210 ( DAEMO B 210 )

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور ) دمو بی 230 ( DAEMO B 230 )

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور ) دمو بی 250 ( DAEMO B 250 )

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور )  دمو بی 360 ( DAEMO B 360 )

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور ) دمو بی 450 ( DAEMO B 450 )

 

 

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور )  کوماتسو ( KOMATSU )

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور ) کوماتسو KOMATSU JTHB 150

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور ) کوماتسو KOMATSU JTHB 230

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور ) کوماتسو KOMATSU JTHB 310

 

 

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور ) پکوتک ( POQUTECH )

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور ) پکوتک POQUTECH PB 50

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور ) پکوتک POQUTECH PB 200

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور ) پکوتک POQUTECH PB 300

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور ) پکوتک POQUTECH PB 400

 

 

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور ) رمر ( RAMMER )

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور ) رمر RAMMER E 64

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور ) رمر RAMMER E 66

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور ) رمر RAMMER E 68

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور ) رمر RAMMER G 80

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور ) رمر RAMMER G 90

بوش چکش هیدرولیکی ( پیکور ) رمر RAMMER G 100

 

 

 

.

بوش چکش هیدرولیکی
بوش چکش های هیدرولیکی
بوش چکش های هیدرولیکی